Search

Zasiłek ZUS, KRUS

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w razie śmierci:

 • osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • osoby ubezpieczonej z tytułu umowy o pracę,
 • osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
 • ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • członka rodziny powyższych osób.
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,
 • osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • osoby pobierającej rentę socjalną,
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

 

zasiłek pogrzebowy

 

Kredytowanie pogrzebu z zasiłku pogrzebowego

Aktualnie (od 1 marca 2011 roku) wysokość zasiłku pogrzebowego – niezależnie od instytucji, która go wypłaca – wynosi 4000 złotych. Zasiłek pogrzebowy najczęściej można otrzymać z ZUS, KRUS, MSWiA oraz WBE.

Zakład Pogrzebowy Credo z Gdańska, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w ramach zasiłku pogrzebowego kredytuje koszty pogrzebu. Następnie, na mocy udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa, samodzielnie rozliczamy się z ZUS lub inną odpowiednią instytucją.