Search

Poradnik

Czynności w przypadku śmierci

W przypadku śmierci należy:

– wezwać lekarza, który stwierdzi zgon oraz wystawi kartę zgonu niezbędną do dalszych formalności. W ciągu dnia należy zwykle korzystać z pomocy lekarza z przychodni do której należała osoba zmarła. W godzinach nocnych proszę dzwonić na pogotowie na nr 998 lub alarmowy 112,

– wezwać zakład pogrzebowy. Nasi pracownicy dokonają niezbędnych czynności w zakresie przewozu zmarłych,

– zgłosić się do biura w celu ustalenia daty, godziny oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej. Przy sobie należy mieć: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej oraz legitymację emeryta/rencisty lub odcinek świadczenia (jeżeli dotyczy), dowód osobisty wnioskodawcy.

Na pokrycie kosztów pogrzebu przysługuje zasiłek pogrzebowy z ZUS, KRUS, MSWIA w ryczałtowej kwocie 4000 zł. Na życzenie klientów samodzielnie rozliczamy się z ZUS w związku z czym klient nie musi samodzielnie odwiedzać placówki.

poradnik pogrzebowy