Search

Pogrzeby wyznaniowe

Pogrzeb to moment, w którym dana wspólnota żegna się po raz ostatni z osobą zmarłą. Myśląc o wspólnocie można mieć na uwadze tę podstawową, jak rodzina, lub szerszą, jak przyjaciele i znajomi. Określenie wspólnoty może też obejmować daną wspólnotę wyznaniową, złączoną poprzez wyznawanie konkretnej religii.

Na świecie, w Europie oraz w Polsce pogrzeby wyznaniowe stanowią większość ceremonii żałobnych. Najczęściej spotykanym obrządkiem wśród pogrzebów w naszym kraju jest obrządek katolicki.

 

pogrzeby wyznaniowe

 

Pogrzeby we wszystkich obrządkach

Zakład Pogrzebowy CREDO w Gdańsku ma doświadczenie w organizacji pogrzebów różnych wyznań. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że każda religia ma inne, ściśle określone zwyczaje i ceremonie żałobne, których przestrzeganie regulują przepisy liturgiczne. Należy bowiem pamiętać, że nie wszystkie religie dopuszczają możliwość wyboru pogrzebu kremacyjnego czy też przeprowadzenia niektórych czynności związanych np. z przygotowaniem ciała Zmarłego do pochówku.

Sprostanie wymaganiom w zakresie organizacji pogrzebów wyznaniowych jest prawdziwym wyzwaniem – zakłada bowiem przeprowadzenie uroczystości żałobnych tak, aby przebiegały one harmonijnie i naturalnie. Powierzając to zadanie firmie CREDO z Gdańska zyskują Państwo gwarancję, że ceremonia żałobna będzie przeprowadzona zarówno dokładnie według ceremoniału, jak i z uwzględnieniem oczekiwań Bliskich Zmarłego.