Search

Pogrzeby świeckie

Odejście na zawsze danej osoby, niezależnie od tego, czy jest to krewny czy przyjaciel, jest zawsze doświadczeniem trudnych i silnych emocji. Obrzędy i uroczystości pogrzebowe są ważnym i niejako naturalnym sposobem uczczenia pamięci Zmarłego oraz pożegnania z nim. I choć pogrzeby wyznaniowe niemal zawsze zajmowały dominującą pozycję wśród rodzajów pochówków, to jednak w ostatnich latach wzrosła liczba osób proszących o pogrzeb świecki.

Przez pogrzeb świecki rozumiemy uroczystość pochówku, która przebiega bez odwoływania się do religii oraz – najczęściej – bez stosowania w czasie jej trwania symboli religijnych. Świecki pogrzeb jest podsumowaniem życia Zmarłego, celebracją wdzięczności oraz okazją do wyrażenia głębokich uczuć w sposób neutralny światopoglądowo.

 

pogrzeby świeckie

Mistrz Ceremonii

W przygotowaniu pogrzebu świeckiego nie ma żadnych reguł ceremonialnych których należy przestrzegać. Nad przebiegiem tego typu uroczystości czuwa Mistrz Ceremonii, który jej przebieg uzgadnia z rodziną Zmarłego, a następnie sam tej ceremonii przewodniczy. Integralną częścią takiej uroczystości jest często mowa pogrzebowa, w której przywołuje się postać Zmarłego – jego życie i dokonania. Ważnym elementem tego typu ceremonii jest także oprawa muzyczna czy odpowiednia scenografia (np. dekoracja sali pożegnań czy miejsca pochówku).

Zakład Pogrzebowy CREDO w Gdańsku organizuje pogrzeby świeckie na cmentarzach całego Trójmiasta i okolic. Współpraca z Mistrzem Ceremonii gwarantuje godny i piękny przebieg takich uroczystości, a wiedza i doświadczenie naszych pracowników to pewność, że wola Zmarłego i życzenia rodziny w zakresie tego typu ceremonii zostanie dokładnie wypełniona.