Search

Kremacja Gdańsk

Proces kremacji to jedna z przyjętych form pochówku. Polega ona na spopieleniu ciała osoby zmarłej z zachowaniem wysokich standardów etycznych oraz ekologicznych. Spopielenie odbywa się w odpowiedniej do tego celu nielakierowanej trumnie, pozbawionej metalowych elementów, która zostaje wprowadzona do pieca kremacyjnego.

 

Kremacja zwłok Gdańsk

 

Kremacja zwłok w Gdańsku

Kremacja zwłok dokonywana jest w krematorium – najczęściej korzystamy z lokalnego krematorium w Gdańsku z którym od wielu lat współpracujemy. Po procesie kremacji prochy zostają złożone w urnie. Urny mogą zostać pochowane – także w terminie późniejszym – w grobach ziemnych – tak nowych, jak i dochowane do istniejących już grobów lub umieszczone w przeznaczonych do tego kolumbariach.

Kościół Rzymskokatolicki akceptuje spopielenie jako obrzęd pogrzebowy. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w kanonie 1176 par. 3 mówi: „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”. Także watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła formułę, że „dla Bożej wszechmocy nie ma różnicy między wskrzeszeniem ciała pogrzebanego i poddanego kremacji”.

Zakład Pogrzebowy Credo z Gdańska posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji pogrzebów z uprzednią kremacją zwłok. Oferujemy trumny kremacyjne oraz urny, a także niezbędne akcesoria pogrzebowe. Zajmujemy się profesjonalnie wszystkimi kwestiami związanymi z przygotowaniem do kremacji oraz z jej realizacją. Zdajemy sobie sprawę, że kremacja dla wielu osób może wiązać się z wieloma wątpliwościami, a także może rodzić pytania. Zapewniamy, że postaramy się udzielić Państwu wszelkich potrzebnych wyjaśnień.