Zasiłek ZUS

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowy świadczeniem przysługującym w razie śmierci:

  • osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
  • osoby ubezpieczonej z tytułu umowy o pracę,
  • członka rodziny powyższych osób.

W ramach zasiłku pogrzebowego kredytujemy koszta pogrzebu. Następnie na mocy udzielonego przez Państwo pełnomocnictwa samodzielnie rozliczamy się z ZUS.

Aktualnie (od 1 marca 2011 roku) wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4.000 złotych.