Organizacja pogrzebów tradycyjnych

Zgodnie z obowiązującym prawem, niezależnie od daty zakończenia ciąży dziecku przysługuje pochówek. O tym co się stanie z ciałem dziecka decydują rodzice.

Szpital zobowiązany jest do wystawienia tzw. zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz karty zgonu na podstawie której miejscowy urząd stanu cywilnego wystawia tzw. akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Należy pamiętać, że rodzicom dziecka przysługuje zasiłek pogrzebowy w pełnej wysokości. Dzieci nienarodzone możemy pochować w grobach ziemnych lub po kremacji w grobowcu dzieci nienarodzonych.