Search

Nekrolog Paweł Rój

Paweł Rój

10.05.1985 - 24.05.2022

ornament
Wiek: 37 lat
Data pogrzebu: 31.05.2022
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Łostowickiego o godz.14.00 (kaplica nr 2).
Wyprowadzenie do grobu: o godz.14.30
Miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku.