Search

Nekrolog Mieczysław Harasimczuk

Mieczysław Harasimczuk

10.03.1933 - 04.03.2021

ornament
Wiek: 88 lat
Data pogrzebu: 06.03.2021
Msza Święta: w kościele Podwyższenia Krzyża Św., Gdańsk ul. Biskupa Andrzeja Wronki 1, o godz.07.45
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Łostowickiego o godz. 09.00
Wyprowadzenie do grobu: o godz.09.30
Miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku.
Napędzane przez technologię