Search

Nekrolog Michał Malochwy

Michał Malochwy

24.03.1980 - 03.03.2021

ornament
Wiek: 41 lat
Data pogrzebu: 16.03.2021
Msza Święta: w kościele pw. św. Ignacego Loyoli o godz. 8.00
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Łostowickiego o godz.9.30
Wyprowadzenie do grobu: o godz.10.00
Miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku