Search

Nekrolog Maria Pilachowska

Maria Pilachowska

19.03.1938 - 14.12.2021

ornament
Wiek: 83 lata
Data pogrzebu: 23.12.2021
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarz Oliwskiego o godz.14.30
Wyprowadzenie do grobu: o godz.15.00
Miejsce pochówku: Cmentarz Oliwski w Gdańsku.