Search

Nekrolog Maria Mikołajczyk

Maria Mikołajczyk

19.07.1957 - 13.03.2021

ornament
Wiek: 64 lat
Data pogrzebu: 22.03.2021
Msza Święta: w kościele św. Jadwigi Śląskiej,Gdańsk Nowy Port ul. Ks. Mariana Góreckiego 18 o godz. 8.45
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Oliwskiego o godz.10.30
Wyprowadzenie do grobu: o godz.11.00
Miejsce pochówku: Cmentarz Oliwski w Gdańsku