Search

Nekrolog Marek Kosiorowski

Marek Kosiorowski

28.03.1958 - 13.04.2022

ornament
Wiek: 64 lata
Data pogrzebu: 29.04.2022
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Łostowickiego o godz.13.30 (kaplica nr 1)
Wyprowadzenie do grobu: o godz. 14.00
Miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku.