Search

Nekrolog Marek Andrzejczyk

Marek Andrzejczyk

15.12.1952 - 30.09.2021

ornament
Wiek: 68 lat
Data pogrzebu: 05.10.2021
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Łostowickiego o godz.10.00 (kaplica nr 2).
Wyprowadzenie do grobu: o godz.10.30
Miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku.