Search

Nekrolog Juliusz Terajewicz

Juliusz Terajewicz

06.12.1933 - 07.06.2021

ornament
Wiek: 88 lat
Data pogrzebu: 12.06.2021
Msza Święta: w Kościele pw. św. Brata Alberta, Gdańsk ul. Olsztyńska 2 o godz. 11.00
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Łostowickiego o godz. 13.00
Wyprowadzenie do grobu: o godz.13.30
Miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku.