Search

Nekrolog Józefa Wałuszko

Józefa Wałuszko

08.05.1939 - 27.03.2022

ornament
Wiek: 83 lata
Data pogrzebu: 30.03.2022
Msza Święta: w Kościele pw. Św. Brata Alberta, Gdańsk ul. Olsztyńska 2 o godz. 08.00
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Łostowickiego o godz. 09.30 (kaplica nr 1).
Wyprowadzenie do grobu: o godz.10.00
Miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku.
Napędzane przez technologię