Search

Nekrolog Jan Przybyłowski

Jan Przybyłowski

09.04.1939 - 25.03.2022

ornament
Wiek: 82 lata
Data pogrzebu: 29.03.2022
Msza Święta: w Kościele pw. Św. Brata Alberta, Gdańsk ul. Olsztyńska 2 o godz.13.00
Wyprowadzenie do grobu: Po mszy św. na cmentarzu Oliwskim kondukt wyruszy spod 4 bramy przy ul. Czyżewskiego
Miejsce pochówku: Cmentarz Oliwski w Gdańsku.