Search

Nekrolog Eugeniusz Rogowski

Eugeniusz Rogowski

16.08.1931 - 21.06.2021

ornament
Wiek: 90 lat
Data pogrzebu: 25.06.2021
Msza Święta: w Kościele pw. Świętego Brata Alberta, Gdańsk ul. Olsztyńska 2, o godz. 12.00
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Łostowickiego o godz.13.30
Wyprowadzenie do grobu: o godz. 14.00
Miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki
Napędzane przez technologię