Search

Nekrolog Arkadiusz Miszka

Arkadiusz Miszka

05.01.1996 - 13.12.2021

ornament
Wiek: 25 lat
Data pogrzebu: 24.12.2021
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Łostowickiego o godz.10.00 (kaplica nr 2).
Wyprowadzenie do grobu: o godz.10.30
Miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku.