Nasza firma oferuje ekshumację ciał zmarłych. Ekshumacje mogą przebiegać w  dwojaki sposób:
- ekshumacja w miejscu, celem pogłębienia grobu i dochowania do niego  kolejnej osoby,
- ekshumacja celem wydobycia i złożenia szczątków w nowym grobie, bądź na  terenie dotychczasowego cmentarza lub na cmentarzu wskazanym przez klienta.


Ekshumacje w miejscu mogą odbywać się przez cały rok, natomiast te z  przeniesieniem i złożeniem szczątków w innych grobach w terminie od 16  października do 15 kwietnia.
Jako firma pośredniczymy w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych  z właściwych stacji SANEPID, dokonujemy ustaleń z zarządcami cmentarzy  bądź komunalnych bądź parafialnych. Oferujemy również demontaż,  przeniesienie oraz ponowne złożenie pomników nagrobnych lub ich utylizację.
Cena ekshumacji zależy od wielu czynników:
- wysokości opłat cmentarnych,
- odległości na jakie szczątki mają być przewiezione i ponownie złożone,
- rodzaju pomników, grobowców podlegających rozbiórce,transportowi,  utylizacji
- okoliczności czy zachodzi potrzeba zastosowania nowej trumny  ekshumacyjnej (przyjmuje się, że po 10 latach od zgonu- tak).
Potrzebne dokumenty:
-akt zgonu osoby ekshumowanej,
-wypełniony wniosek do SANEPID. Wnioskodawcą o przeprowadzenie ekshumacji  mogą być : małżonek zmarłego, krewni wstępni (rodzice zmarłego), zstępni  (dzieci i wnuki zmarłego) i boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa  (rodzeństwo i kuzyni zmarłego) oraz powinowaci w linii prostej pierwszego  stopnia (synowa, zięć lub teściowie).