Zgodnie z obowiązującym prawem, niezależnie od daty zakończenia ciąży dziecku przysługuje pochówek.

W tym celu szpital zobowiązany jest do wystawienia tzw. zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz karty zgonu na podstawie której miejscowy urząd stanu cywilnego wystawia tzw. akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Należy pamiętać, że rodzicom dziecka przysługuje zasiłek pogrzebowy w pełnej wysokości. Dzieci nienarodzone możemy pochować w grobach ziemnych lub po kremacji w grobowcu dzieci nienarodzonych.