Urna kremacyjna

Koszt kremacji to

700 zł

obowiązuje na terenie całego Trójmiasta

Proces kremacji polega na spopieleniu ciała osoby zmarłej w odpowiedniej nielakierowanej trumnie pozbawionej metalowych elementów z zachowaniem wysokich standardów etycznych oraz ekologicznych. Po procesie kremacji prochy zostają złożone w urnie. Urny możemy pochować w terminie późniejszym w grobach ziemnych-nowych jak i istniejących, grobowcach lub przeznaczonych do tego kolumbariach.

*   Kościół Rzymskokatolicki zaakceptował spopielenie jako obrzęd pogrzebowy w 1983 roku. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1176 par. 3 mówi: ?Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej?. Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła formułę, że ?dla Bożej wszechmocy nie ma różnicy między wskrzeszeniem ciała pogrzebanego i poddanego kremacji?.