W przypadku śmierci należy:
- wezwać lekarza, który stwierdzi zgon oraz wystawi kartę zgonu niezbędną do dalszych formalności. W ciągu dnia należy zwykle korzystać z pomocy lekarza z przychodni do której należała osoba zmarła. W godzinach nocnych proszę dzwonić na pogotowie, 
- wezwać zakład pogrzebowy. Nasi pracownicy dokonają niezbędnych czynności w zakresie przewozu zmarłych,
- zgłosić się do biura w celu ustalenia daty, godziny oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej. Przy sobie należy mieć: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej oraz legitymację emeryta/rencisty lub odcinek świadczenia (jeżeli dotyczy), dowód osobisty wnioskodawcy.

Zakład Pogrzebowy CREDO