Organizacja pogrzebów tradycyjnych

Pogrzeby tradycyjne są dominującą formą pochówku w Polsce. Zwyczajowo wystawia się trumny z ciałami Zmarłych w kaplicach, kościołach na czas pożegnania. Pożegnania mają charakter wyznaniowy bądź świecki – w tym przypadku zmarłych żegna Mistrz Ceremonii.

Wszystkie czynności związane z organizacją pochówku tradycyjnego są po naszej stronie. Rezerwujemy miejsca na cmentarzach, ustalamy godzinę wystawienia zmarłych w kaplicach, kopiemy groby zwykłe bądź pogłębione, organizujemy transport, kwiaty, oprawę artystyczną, transmisję video, prace kamieniarski związane z demontażem, montażem pomników czy kuciem liter nagrobnych.