Aby prawidłowo zorganizować pogrzeb, zalecamy skorzystanie z 3 podstawowych kroków, które wyodrębniliśmy na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia:

 

  1. Wzywamy lekarza, który stwierdzi zgon oraz wystawi kartę zgonu niezbędną do dalszych formalności. W ciągu dnia należy zwykle korzystać z pomocy lekarza z przychodni do której należała osoba zmarła. W godzinach nocnych proszę dzwonić na pogotowie - tel. 999 lub 112.
  2. Dzwonimy do zakładu pogrzebowego w celu przetransportowania zwłok - nasze numery:  (58) 341-08-36 lub  kom. 606-201-260.
  3. Zgłaszamy się do biura zakładu pogrzebowego, w celu ustalenia daty, godziny oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej. Przy sobie należy mieć: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej oraz legitymację emeryta/rencisty lub odcinek świadczenia (jeżeli dotyczy), dowód osobisty wnioskodawcy - nasze biuro mieści się przy ul.Mickiewicza 20A.